800 213 213

Preventivní vyšetření melanomu 11. května 2022

Zhoubných nádorů kůže – melanomů – je v ČR každý rok objeveno přes 17 tisíc. Díky novým metodám léčby, a především díky programům preventivních vyšetření, na které zdravotní pojišťovny přispívají, se daří zlepšovat prognózu vyléčení. V roce 2020 kvůli pandemii Covidu bohužel čísla vyšetření poklesla, v roce 2021 však znovu začaly narůstat a letos pojišťovny věří, že rostoucí trend zájmu o preventivní vyšetření kůže bude dále pokračovat. 

V roce 2019 si nechalo znaménka vyšetřit celkem 24 tisíc klientů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, předloni to bylo 23,5 tisíce a loni již 27,5 tisíce klientů. Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny na prevenci melanomů vynaložily jen za tyto tři roky 41 milionů Kč.

Včasné odhalení zhoubného bujení přitom hraje zásadní roli v rozsahu léčby i prognóze. Vynaložené prostředky se tak nepochybně vyplatí. Léčba rakoviny kůže v časném stadiu, kdy ji lze úspěšně řešit chirurgicky je výrazně levnější a především vede k uzdravení, zatímco na léčbu rozvinutého a již metastazujícího melanomu zahrnující mimo jiné i biologickou léčbu vynakládají zdravotní pojišťovny ročně i více než miliardu korun.

„Vyšetření kožních znamének dermatoskopem a následná histologie je buď zcela hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění, pokud sem byl pacient odeslán lékařem s podezřelým nálezem na kůži, nebo je lze absolvovat i preventivně jako samoplátce. Pojišťovny na takové preventivní vyšetření pak přispívají z fondu prevence. Co je potřeba udělat a jak se zapojit do preventivního programu se lze dočíst na www stránkách jednotlivých zdravotních pojišťoven. Často jsou také, zejména před obdobím letních dovolených pořádány akce, v rámci nichž se mohou lidé nechat bezplatně vyšetřit v mobilních vyšetřovnách,“ říká výkonný ředitel Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada. Právě zmíněných akcí se loni a předloni kvůli covidu organizovalo méně.

Rakovina kůže je obecně spojována s negativním vlivem slunečního záření na nechráněnou kůži. Přestože intuitivně vnímáme jako nejrizikovější léto, slunce na nás nicméně svítí po celý rok, a proto by pokožka měla být chráněna buď látkou, nebo ochrannými krémy. Zvlášť důležité je myslet na děti. V dětském věku spálená kůže může mít za následek rakovinu kůže v pozdějším věku, protože expozice slunci se sčítají. To je také důvod, proč se rakovina kůže vyskytuje především u starších lidí.

Samotná rakovina kůže se obvykle projevuje změnami mateřských znamének, která se zvětší nebo změní barvu. Zároveň mohou mokvat, vytvářet strup, být citlivá nebo svědit. Podcenit bychom však neměli ani nová znaménka, která se náhle objeví v dospělém věku. Právě proto je důležitá také pravidelná kontrola kůže. Tu můžeme dělat i sami, větší vyšetření by ale měl alespoň jednou ročně udělat dermatolog. Ten totiž důkladně prohlédne celý povrch těla (včetně např. sliznice) za pomoci speciálních přístrojů a může odhalit podezřelá znaménka, která bychom sami přehlédli nebo nepovažovali za riziková.

Zdroj: SZP ČR

Pro pojištěnce RBP je připravena možnost bezplatné kontroly znamének na sobotu 28.05.2022.  
V rámci akce Den zdraví s RBP v Zoo Ostrava. bude ve školícím centru Zoo připraven  kožní lékař, který kontrolu bude provádět.