800 213 213

Očkování proti tetanu je v Česku nejčastějším s více než milionem dávek ročně 2. května 2022

Proti tetanu se v Československu začalo plošně očkovat už v roce 1952. Jde nyní o nejčastější vakcínu, kterou lidé dostanou. Celkový počet dávek samotné vakcíny dosahuje ročně počtu cca 550 tisíc (pravidelná očkování dospělých a podání při úrazech, poranění a nehojících se ranách), v kombinacích (u dětí v rámci pravidelného očkování) pak dokonce dalších cca 500 tisíc dávek ročně. Zdravotní pojišťovny tak na očkování proti tetanu, včetně aplikace ročně vydají částku cca 470 milionů korun.

„Tři dávky dostanou už děti v průběhu prvních 13 měsíců života v rámci kombinovaného očkování proti vícero nemocem (tzv. hexavakcína), další následují během dětství a dospívání, dospělí se přeočkovávají každých 10-15 let,“ říká Martin Balada, výkonný ředitel Svazu zdravotních pojišťoven ČR.

Tetanus (též označované jako strnutí šíje) je nemoc, vyvolaná bakterií Clostridium tetani, resp. jí produkovanými jedy. Spory bakterie se nacházejí hlavně v hnojené půdě a ve stolici různých zvířat. Vstupní bránou infekce mohou být drobná i větší poranění, proto se při nich dává vakcína i preventivně.

Tetanus se projevuje svalovými křečemi a ztrátou koordinace pohybů. Nejprve přicházejí potíže při otevírání úst, postupně roste napětí dalších svalů a dochází k rozvoji celkových křečí. Život ohrožující je pak ochabnutí dýchacích svalů, které může vést až k udušení. Na tetanus před zavedením očkování ročně v českých zemích umíralo přibližně 25 lidí na jeden milion obyvatel.

Zdroj: TZ SZP ČR