800 213 213

Žádost o informaci ze dne 7.3.2023

Žadatel, společnost OAKS Consulting s.r.o., požadoval údaje týkající se anonymizovaných dat o pojištěncích s uhrazenými léčivými přípravky na lékařský předpis za období 2017 až 2022/12, a to v detailech dále v žádosti specifikovaných. RBP poskytla požadované informace.