800 213 213

Žádost o informaci ze dne 7.3.2023

Žadatel, společnost Merck spol. s.r.o., požadoval údaje týkající se poskytnutí dat o počtu pojištěnců, u kterých byla zahájena léčba LP Mavenclad, LP Ocrevus, LP Kesimpta, a to v detailech dále v žádosti specifikovaných. RBP poskytla požadované informace.