800 213 213

Žádost o informaci ze dne 21. 6. 2021

Žadatelka, Bc. Vladimíra Jančová, požadovala informaci o výši vyplacené kompenzační odměny organizaci Sanita car, s.r.o., IČ 27665046, a to dle vyhlášky č. 172/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020. RBP k této žádosti uvedla, že  dle vyhlášky 305/2020 poskytovateli zdravotních služeb Sanita Car, s.r.o. byla ze strany RBP, zdravotní pojišťovny byla uhrazena kompenzace ve výši 230 805 Kč.