800 213 213

Žádost o informaci ze dne 20. 1. 2021

Žadatel, společnost OAKS Consulting s.r.o. požadoval informaci o datech o zdravotnických prostředcích, a to v detailech specifikovaných v žádosti. RBP poskytla žadateli požadované informace.