800 213 213

Žádost o informaci ze dne 1. 4. 2021

Žadatel, společnost OAKS Consulting s.r.o., požadoval informaci o pzvlášť účtovaných léčivých přípravcích za rok 2020, a to v detailech uvedených v žádosti. RBP poskytla  požadované informace.