800 213 213

Žádost o informaci ze dne 1. 4. 2021

Žadatel, společnost OAKS Consulting s.r.o., požadoval informaci o pzdravotnických prostředcích, a to v detailech uvedených v žádosti.. RBP poskytla  požadované informace.

OAKSConsulting_PZTaZUM_2020.csv