800 213 213

Nejdůležitější způsob jak zabránit úrazům dětí je prevence 4. července 2019

Dětské úrazy jsou a budou součástí normálního každodenního života. S tím, jak se mění prostředí a výchova, mění se i spektrum úrazů, jejich počty a případné následky. Přesto jsou stále nejčastější příčinou úmrtí u dětí.

Podle údajů zdravotnické statistiky je ročně v ambulancích ošetřeno s úrazem více než půl miliónu dětí a mladistvých do 19 let věku. S těžšími úrazy je hospitalizováno 35 tisíc dětí, častěji se jedná a chlapce, kteří jsou rovněž náchylnější k závažnějším úrazům než dívky To platí pro všechny věkové kategorie kromě kategorie 0 -1 rok.

Nejčastější příčiny úrazů jsou pády, dopravní nehody, působení neživotné síly, opařeniny a popáleniny. Prevence je nejdůležitější způsob, jak úrazům předejít  a  jak snížit jejich počty.

Nejčastější úrazy vyskytující se v domácnosti a nejbližším okolí domova jsou pády, řezné rány, spáleniny a opařeniny. Dále to bývá vdechnutí cizího tělesa a tonutí, časté jsou i  otravy. Prevencí je uskladnění léků a chemikálií v uzamykatelných skříňkách, případně v takové výšce, kam dítě nedosáhne. Důležitá je rovněž ochrana zásuvek například záslepkami, zkrácení kabelů elektrických spotřebičů, aby nedocházelo ke stržení spotřebiče nebo vedení delších kabelů za nábytkem. Nábytek v domácnosti by měl být stabilní, pokud možno s kulatými rohy, případně opatřen ochrannou rohů. Skla by měla být netříštivá a nemělo by se zapomínat ani na zábrany proti vypadnutí z okna nebo na nalepení protiskluzových pásů na schody.

Malé děti často padají z přebalovacích ploch, židlí, postelí, kočárků, odrážedel a chodítek. Z tohoto důvodu by měly být pod neustálým dohledem dospělé osoby. Dítě do tří let věku by nemělo být ponecháno bez dozoru tam, kde hrozí možnost utonutí, a to venku či v koupelně přestože je pod dohledem staršího sourozence. Už 10 cm vody může znamenat nebezpečí utonutí.

Starší děti utrpí úraz nejčastěji při sportu, například pádem z kola a bruslí, při lyžování apod., pádem na dětském hřišti a při dopravních nehodách. Při sportech je důležité vybavit dítě ochrannými pomůckami  - přilbou, ochranou zápěstí, kolen, loktů, páteře, atd. I starší děti potřebují dohled při pohybu v dopravním prostředí. Vyplatí se neustálé vyžadování správného přecházení, rozhlížení, odhadu vzdálenosti jedoucích aut i výběr místa pro bezpečné přecházení.

Velice důležité je dítě přiměřeně k jeho věku naučit, jak zavolat pomoc, jak kontaktovat tísňovou linku a co říci.

Pokud máte nějaké další dotazy k úrazům , zkuste našeho Lékaře na telefonu. K dispozici je nepřetržitě - 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. K dispozici jsou erudovaní lékaři, vyřídí dotazy týkající se zdraví, zdravotního stavu, nemocí a jejich příznaků, diagnostiky, prevence a léčby.