800 213 213

Plánujete zaměstnání nebo dlouhodobý pobyt v zahraničí? 2. července 2019

Jakým způsobem se může pojištěnec odhlásit z českého systému zdravotního pojištění?

1) Jste zaměstnanec EU - Před výjezdem je nutné zjistit, zda bude mít Váš výkon činnosti náležitosti zaměstnání s řádnými odvody do tamního veřejného systému. Za předpokladu, že byste jako zaměstnanec byl/a účasten/na tamního zákonného systému sociálního zabezpečení, vztahovaly by se na Vás předpisy státu, na jehož území pracujete. Průkaz zdravotního pojištění Vám vystaví zahraniční zdravotní pojišťovna, na jehož základě byste měl/a zajištěnou zdravotní péči. V případě, že jste pojištěncem jiného

EU státu, máte povinnost vrátit své původní české zdravotní pojišťovně evropský průkaz zdravotního pojištění (modrý plastový průkaz).
Jakmile obdržíte doklad o počátku zaměstnání či pojištění v zahraničí, neprodleně jej předložte na RBP, a to pro možné zaevidování skutečnosti, že jste pojištěncem jiného státu EU, EHP či Švýcarska.

Plná péče  v obou státech: V případě, že máte zachováno faktické bydliště v ČR a místo zaměstnání je v zahraničí (EU), máte nárok na vystavení formuláře E106/S1. Tento typ formuláře zabezpečuje nárok na plnou zdravotní péči v obou státech (bydliště a zaměstnání), a to na náklady státu, v němž jste zaměstnán/a. Uvedený formulář vystavuje zahraniční zdravotní pojišťovna, který se následně předává v originále RBP. Na základě originálu nárokového dokladu E106/S1 obdržíte žlutý průkaz, jenž je určený pro poskytování lékařské péče v ČR.

SPECIFIKACE PLNÉ LÉKAŘSKÉ PÉČE v zemích EU

2) Zůstáváte SAMOPLÁTCE V ČR (pobyt kratší 6 měsíců) – Pokud práce v zahraničí nesplní náležitosti klasifikace zaměstnání a nebudete se proto účastnit tamního veřejného systému pojištění, budete nadále povinně účastni českého systému zdravotního pojištění – samoplátce v ČR. Tato situace může nastat v případě činnosti jako je např. Au-pair (ve většině států není uznáván jako zaměstnání s odvody do tamního systému sociálního systému).

Pokud nemáte např. status studenta, budete si hradit zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů. Do zahraničí pak vycestujete s českým průkazem pojištěnce a s nárokem na lékařsky nezbytnou zdravotní péči (úrazy, bolesti, apod.) na náklady ČR. Pokud je v místě Vašeho pobytu (zahraničí) obvyklá určitá míra spoluúčasti za zdravotní výkon, budete se muset na nákladech za péči podílet. Průkaz pojištěnce ČR Vám zůstává.

SPECIFIKACE LÉKAŘSKY NEZBYTNÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE v zemích EU

3) Budete mít dlouhodobý pobyt v zahraničí na komerční pojištění (pobyt delší 6 měsíců) - Máte také možnost přerušit svou účast v českém systému veřejného zdravotního pojištění na základě dlouhodobého pobytu v zahraničí - musí být oznámeno před odjezdem české zdravotní pojišťovně. Dodatečné nahlášení dlouhodobého pobytu v zahraničí není v této variantě možné navést. Evropský průkaz zdravotního pojištění vydaný českou zdravotní pojišťovnou máte povinnost odevzdat.

Tento případ nastane, kdy v zahraničí neodvádíte pojištění do sociálního systému, ale zároveň víte, že tam budete minimálně 6 měsíců nebo cestujete mimo státy EU, EHP či Švýcarsko. Podmínkou je, že po dobu pobytu musíte být zdravotně pojištěn/a (komerčně) a po návratu musíte dané pojištění své zdravotní pojišťovně v ČR doložit. Při odhlášení odevzdáte český průkaz pojištěnce a až do opětovného přihlášení nebudete mít nárok na hrazení nákladů ze strany české ani zahraniční zdravotní pojišťovny (nejste vedeni v žádném veřejném systému ZP). Náklady budete refundovat u své komerční zdravotní pojišťovny. Nemáte rovněž povinnost hradit zdravotní pojištění v ČR.

Podrobné informace týkající se lékařské péče v zahraničí a specifických případů pojištění v zahraničí naleznete na webu styčného místa pro zdravotní pojištění v ČR - Kancelář zdravotního pojištění:

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na e-mail: eu@rbp-zp.cz