800 213 213

Náklady na centrové léky enormně rostou 5. září 2023

Položka plateb za centrové léky, tedy léky předepisované na specializovaných pracovištích, se zvýšila od roku 2015 šestinásobně na současných 36 miliard korun. Náklady na ně se tak blíží nákladům na veškeré ostatní léky vydané na recept. V průměru rostou platby za centrové léky o 21 % ročně, pro příští rok některé obory žádají o ještě vyšší nárůst. Už teď stojí více než celá praktická péče a gynekologové dohromady.  

„Při současném stavu financování veřejného zdravotního pojištění, které bylo poslední dva roky deficitní, by další nárůst v tomto tempu představoval problém, pokud by nebyly náklady ušetřeny v jiné oblasti,“ vysvětluje Ladislav Friedrich, prezident zdravotních pojišťoven.

Centrové léky se vydávají pouze ve specializovaných centrech, která se zaměřují na léčbu zvlášť závažných onemocnění, jako je AIDS, rakovina, cystická fibróza či spinální svalová atrofie. Tyto léky jsou často inovativní a velmi drahé a o jejich použití

rozhodují zdravotní pojišťovny jen velmi omezeně. Ročně se jedná o nižší desítky tisíc žádostí, jimž musí být v drtivé většině vyhověno. To souvisí zejména s úpravou legislativy v roce 2022.   

„Situace má v zásadě několik možných řešení – buď ubrat na rozšiřování nároků na centrovou léčbu nebo uspořit na růstu nákladů v jiných oblastech anebo pro hrazení těchto mimořádně nákladných přípravků najít jiný způsob financování. Z logiky systému veřejného pojištění, který má chránit hlavně u vysoce nákladných nemocí a úrazů, se jeví dobře druhá a nejlépe třetí varianta,“ dodává Ladislav Friedrich.

Zdroj: SZP ČR