800 213 213

RBP vrátila pojištěncům za léky přes 14 milionu korun 21. srpna 2023

Zdravotní pojišťovna RBP na základě pravidelného čtvrtletního vyhodnocování překročení ochranného limitu na započitatelné doplatky za léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely vrátila za první pololetí roku 2023 svým 15 tisícům klientů celkem 14,1 milionu korun. V porovnání se stejným obdobím roku 2022 počet pojištěnců za uvedené pololetí vzrostl o 25 % a vrácená částka dokonce o 30 %.

Nejpočetnější skupinou pojištěnců, kterým RBP vrátila peníze za léky v objemu 13 milionů korun, byli opět senioři ve věkových kategoriích od 65 let výše.

Druhé čtvrtletí 2023

Konkrétně ve druhém sledovaném čtvrtletí 2023 RBP vyplatila přeplatky za léky v objemu 10,5 milionu korun. Nárok na finanční vratku získalo 13 921 pojištěnců. I v tomto případě se nejčastěji jednalo o klienty v seniorském věku.


Přeplatky za léky jsou pojištěncům RBP zasílány automaticky na klienty stanovený bankovní účet nebo poštovní poukázkou na uvedenou adresu.

Upozornění: V souladu se zákonem 47/1998 v §16b odst.2 se vratky menší než 200 Kč neproplácejí a jsou převedeny do dalšího čtvrtletí!

Ivo Čelechovský Ivo Čelechovský tiskový mluvčí RBP