800 213 213

Lidé s nemocným srdcem dostanou díky telemedicíně šanci na lepší zdraví 3. září 2019

Šance pro srdce, tak se jmenuje projekt zdravotní pojišťovny RBP, na kterém se významně podílejí Moravskoslezský kraj a Národní dohledové centrum. Pomůže lidem se srdečně-cévními obtížemi, zejména vysokým krevním tlakem, předcházet infarktu a snížit riziko mozkové mrtvice.  

Projekt Horizont II -Šance pro srdce je založen na telemedicíně, tedy na dálkovém přenosu zdravotních informací od pacienta k lékaři prostřednictvím telekomunikačních a informačních technologií. Jeho cílem je zkvalitnit možnosti léčby vysokého krevního tlaku a v maximální míře u pacientů s touto diagnózou snížit riziko infarktu a cévní mozkové příhody.

„Moravskoslezský kraj významně podporuje zavádění telemedicíny do standardních léčebných postupů a umožňuje tak pacientům mít svůj zdravotní stav pod neustálým dohledem lékaře, i když žijí běžným životem v domácím prostředí. A už jsme si také vyzkoušeli, že to má velký smysl v prevenci onemocnění, prokazatelně pomáhá nemocným lidem i zdravotníkům, šetří čas a peníze,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. 

V rámci projektu Horizont II - Šance pro srdce jsou pacienti vybaveni technologiemi, které na dálku umožňují přenášet potřebné fyziologické údaje přímo k jejich ošetřujícímu lékaři. RBP, zdravotní pojišťovna garantuje zdravotní část, tedy spolupráci lékařů a sester včetně jejich aktivit při zabezpečení organizačně-technických náležitostí spojených s konkrétními pacienty. Jde zejména realizaci vstupních a kontrolních vyšetření, zajištění potřebné dokumentace a dat a předání přístrojů a základních informací o způsobu domácího monitoringu. Nezbytné je i zajištění souhlasu pacienta s pravidly účasti v projektu a zajištění bezpečnosti všech přenášených dat v souladu s GDPR.

Pacientům bezplatně zapůjčíme přístroje pro domácí měření krevního tlaku, speciální zařízeni pro bezdrátový přenos naměřených hodnot a náramek pro měření srdečního tepu a pohybové aktivity. Po krátkém zaškolení odejdou domů, kde si v běžném prostředí měří krevní tlak po předem stanovenou dobu. S naměřenými hodnotami pak dále pracují jejich ošetřující lékaři, kteří sledují výsledky svých pacientů a v případě potřeby provedou změnu léčebného režimu za účelem dosažení předpokládaného efektu stabilizace krevního tlaku,“ upřesnil výkonný ředitel RBP Ing. Antonín Klimša, MBA. Dodal, že do projektu Horizont II - Šance pro srdce, který potrvá bezmála dva roky, se přihlásilo už přes pět set pojištěnců RBP a třicet spolupracujících lékařů z oborů všeobecného praktického lékařství, vnitřního lékařství a kardiologie. Po celou dobu realizace ho bude financovat RBP, zdravotní pojišťovna, a to jak v technologické části, kterou zajišťuje Národní dohledové centrum v celkovém objemu 1,9 milionu korun, tak i v rámci bonifikace zapojených lékařů a jejich ambulancí.

„Do projektu jsou zapojeny i nemocnice zřizované Moravskoslezským krajem, které kromě vlastních pacientů s nekompenzovanou hypertenzí plní roli koncového pracoviště a supervisora ve svěřené spádové oblasti, řekl náměstek hejtmana pro zdravotnictví MUDr. Martin Gebauer s tím, že Šance pro srdce mimo jiné doplňuje projekt implementace telemedicínského systému do nemocnic Moravskoslezského kraje, který odstartoval začátkem letošního roku.

Vyčlenili jsme na něj z krajského rozpočtu 3,5 milionu korun. Jde o zapojení vybraných odborných ambulancí nemocnic Moravskoslezského kraje do postakutní a následné péče o propuštěné a rehospitalizované pacienty. Předpokládám, že pomocí telemedicíny tak budeme moci na dálku sledovat laboratorní ukazatele a další vybrané údaje o léčbě u 2 až 2,5 tisíce pacientů,“ upřesnil náměstek hejtmana Martin Gebauer.

Odbornými garanty Šance pro srdce jsou prof. MUDr. Renata Cífková, CSc. vedoucí centra kardiovaskulární prevence 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice a prof. MUDr. Richard Češka, CSc. předseda České internistické společnosti ČLS JEP působící v centru preventivní kardiologie, 3. interní kliniky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

„Každý program, který nabízí pacientům 24hodinovou monitoraci krevního tlaku a měření krevního tlaku v domácích podmínkách, by měl vést ke zlepšení kontroly hypertenze a následně ke snížení rizika kardiovaskulárních komplikací. RBP k tomuto programu upřímně blahopřeji a je pro mne ctí být jeho odborným garantem," sdělila prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.

Telemedicínské měření bylo jedním z projektů, které byly nejlépe vyhodnoceny v soutěži o nejlepší chytrá řešení organizované Moravskoslezským krajem. Loňský vítěz soutěže - Národní dohledové centrum Ústavu vývoje a klinických aplikací nasadilo 47 přístrojů, které na dálku měřily zdravotní stav pacientů ve třech sociálních zařízeních v kraji. Bylo sledováno 228 uživatelů, aniž by byla potřebná jejich návštěva nemocnice nebo lékaře. Díky tomu se nejen zvýšilo pohodlí uživatelů, ale také se snížil počet převozů sanitními vozy.

„Byli jsme zvědaví, jak senioři na tuto technickou vymoženost zareagují. Měli jsme dokonce obavy, zda na telemedicínu přistoupí. Nakonec se ukázalo, že pacienti měření na dálku vítají. Lékaři zas měli data o pacientech okamžitě k dispozici a byli upozorněni na jejich zhoršený stav přes internetový portál. Mohli tak pružně reagovat, například úpravou medikace, popřípadě výjezdem za pacientem,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a doplnil, že za dobu fungování naměřily telemedicínské sety u pacientů přes 1200 alarmujících hodnot, telemedicína několikrát zachránila lidem život. 

Telemedicína a monitorování tělesných funkcí dětí se osvědčilo také v krajském Odborném léčebném ústavu Metylovice – Moravskoslezském sanatoriu. Projekt za 2 miliony korun byl zahájen loni v květnu. „Monitorovali jsme děti s onemocněními respiračního traktu a s chronickými nemocemi dýchacího ústrojí a také pacienty s nadváhou a obezitou a rizikovými kardiovaskulárními problémy. Plošným měřením je možno odhalit případný zdravotní problém v jeho raném stadiuUkázalo se, že pro rodiče znamená vzdálený monitoring větší pocit bezpečí - jejich dítě je pod odborným dohledem lékaře. Oceňují také, že děti i oni sami mají větší motivaci k dodržování určené léčby,“ upřesnil náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer

Dodal, že s dalšími telemedicínskými projekty kraj počítá také v Sanatoriu Jablunkov, kde se léčí pacienti s tuberkulózou a dalšími nemocemi plic. „Plánujeme také zřídit telemedicínská centra v malých obcích. Telemedpointy zajistí monitoring v odlehlých oblastech kraje a tam, kde je nedostatek zdravotní péče a pacienti za ní musí cestovat,“ sdělil náměstek hejtmana Martin Gebauer. 

Kontakty pro média:

MSK:
Miroslava Chlebounová - tel.: 595 622 353, fax: 595 622 372, e-mail: miroslava.chlebounova@msk.cz

RBP:
Ivo Čelechovský – tel.: 739 069 944, e-mail: celechovsky@rbp-zp.cz