800 213 213

Veřejné zakázky RBP na Profilu zadavatele 28. srpna 2019

V současné době vyhlásila RBP, zdravotní pojišťovna dvě nadlimitní veřejné zakázky. První je na tiskařské služby, druhá na marketingové a PR aktivity RBP, zdravotní pojišťovny.

V souladu s platným zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jsou zdravotní pojišťovny povinny pro zveřejnění veřejných zakázek využívat profil zadavatele. Jde o elektronický nástroj, který umožňuje neomezený dálkový přístup a na kterém zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám.

Podrobnosti

Ivo Čelechovský Ivo Čelechovský tiskový mluvčí RBP