800 213 213

Kuřáků v populaci ubývá, rakoviny plic je ale zatím stejně 18. listopadu 2021

Pojišťovny vidí šanci na více uzdravených v novém systému včasného záchytu

Dnes je mezinárodní nekuřácký den. Podíl kuřáků cigaret se v ČR rok od roku snižuje. Poslední dostupná čísla z konce roku 2020 ukázala 23,1 %. To je o 1,8 % méně než rok předtím a o 6 % méně než v roce 2011. Data o výskytu rakoviny plic a úmrtích na ni zatím ale pokles nevykazují. Pojišťovny proto nyní přicházejí s projektem na včasný záchyt onemocnění, na jehož vzniku se kouření významně podílí. 

Ročně se u nás nově objeví rakovina plic u zhruba 6,5 tisíce lidí. Přes pokroky v léčbě však také 5,5 tisíce lidí ročně na tuto nemoc zemře. Klíčovým faktorem ke snížení výskytu je omezení kouření a zlepšení ovzduší. Klíčem k poklesu úmrtí je pak zejména včasná diagnóza, a to hlavně u rizikových pacientů. Těmi jsou zejména dlouhodobí silní kuřáci ve středním a vyšším věku.
   

„Od ledna pojišťovny financují nový pilotní screeningový projekt, kdy praktičtí lékaři vyberou ze svých pacientů kuřáky ve věku nad 55 let, které pak vyšetří plicní lékař mj. na tomografu a v případně podezření je dále pošle i do onkologického centra. Dlouhodobým cílem je odhalovat většinu případů rakoviny plic už v časných stádiích. Letošní rok byl věnován přípravě jednotné metodiky a logistiky populačního screeningu,“ říká výkonný ředitel Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada. 

Kouření je jedním ze silných faktorů, které mají vliv na vznik řady dalších závažných nemocí. Kromě karcinomu plic či chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) sem patří také nádory dalších orgánů, jako jsou jícen, hrtan, slinivka, ústa, jazyk či ledviny. Mají vliv i na nemoci oběhové soustavy jako je infarkt či mozková mrtvice, srdeční arytmie. A negativní roli mají také u cukrovky.