800 213 213

Cukrovku má každý 9 občan ČR 14. listopadu 2021

V České republice se cukrovka týká více než 1 milionu osob a každoročně jejich počet narůstá.  Díky nezdravému životnímu stylu a některým novodobým civilizačním návykům paradoxně i u malých dětí a mládeže, tedy bez přímé vazby na dědičnost. Ještě v roce 1997 byl přitom výskyt této nemoci podle Diabetické Asociace ČR skoro poloviční. Každý rok přibývá zhruba třicet tisíc lidí s touto diagnózou.

„U 92 % pacientů jde o cukrovku 2. typu. Diabetiků 1. typu je v Čechách standardně kolem 6 %, zbytek tvoří tzv. sekundární typ diabetu“, říká vedoucí lékařka diabetologického centra Městské nemocnice Ostrava Jitka Homolová.

„Celkové roční náklady na léčbu diabetu činí více než 53 miliard korun a neustále rostou. V částce se promítají nejenom přímé náklady na léčbu diabetu, ale i výdaje za léčbu pozdních komplikací diabetu, zahrnující i náklady na hospitalizaci a vyplacené invalidní důchody. Léčba diabetiků tak spotřebuje cca 15 % celkových nákladů na zdravotní péči v ČR. Kromě toho ale diabetes zhoršuje průběh i jiných nemocí. Statistiky například ukazují, že právě u diabetiků je významně vyšší riziko těžkého průběhu nemoci Covid-19,“ doplnil Ladislav Friedrich, prezident Svazu zdravotních pojišťoven.

„Zatímco v roce 2007 jsme uhradili léčbu, léky a náklady na zdravotnické pomůcky 18 tisícům pacientů s diabetem z řad klientů RBP ve výši 116 milionů korun, v roce 2020 se jejich počet skoro zdvojnásobil na 34 790. Výdaje na jejich léčbu pak vzrostly na bezmála 347 milionů korun,“ upřesnil mluvčí RBP Ivo Čelechovský.  Současně doplnil, že i rok 2021 opět vykazuje nárůst.

Lékaři rozlišují dva typy diabetu. V obou případech je problémem vysoká hladina cukru v krvi, která způsobuje řadu dalších závažných obtíží. První typ se objevuje nejčastěji u lidí do dvaceti let věku, souvisí s vrozenou poruchou tvorby inzulinu a nemocní musí celoživotně dostávat inzulín, obvykle ve formě injekcí. První typ je však méně častý. Výrazně častější je diabetes druhého typu, který lze do značné míry považovat za civilizační onemocnění. Souvisí s nezdravým životním stylem, nedostatkem pohybu, nadváhou či nezdravou stravou. Na rozdíl od diabetu prvního typu se proti němu lze správným životním stylem lépe bránit.

Cukrovka je chronické onemocnění způsobené absolutním nebo relativním nedostatkem inzulinu, které vede k rozvoji chronických komplikací. Ty postihují jak cévy malého kalibru, tak cévy velké. Podle toho způsobují i specifické komplikace.

Mikrovaskulární (malé) komplikace postihují zejména cévy oka, tepny ledvin a cévy dolních končetin. To může vést až ke slepotě, k selhávání ledvin a k hemodialýze. V případě nohou obávaný stav označovaný jako syndrom diabetické nohy pak nezřídka končí amputací periferních částí dolních končetin. Naproti tomu makrovaskulární tepenné komplikace diabetu stručně řečeno urychlují rozvoj aterosklerózy,“ upřesnila MUDr. Homolová.

Za předpokladu včasné diagnostiky cukrovky a zahájení léčby, jejíž nedílnou součástí je obvykle změna stravovacího i pohybového režimu pacienta, lze onemocnění na dlouhá léta stabilizovat a zpomalit a zejména zcela zabránit rozvoji obávaných chronických komplikací diabetu.

Je dobré věděti, že...

normální hladina krevního cukru na lačno se u zdravého člověka pohybuje pod 5,6 mmol/l. Jsou-li tyto hodnoty naměřené kdykoliv během dne opakovaně vyšší nad 7.0 mmol/l, je diabetes mellitus potvrzen. Podle naměřených hodnot lékaři následně rozlišují několik skupin cukrovky. Nejběžnější formou je Diabetes mellitus 2. typu, který je řazen mezi tzv. civilizační choroby. Je často spojen s nadváhou či obezitou a v případě genetické dispozice k jeho vzniku a rozvoji přispívají zejména nesprávné stravovací návyky, nepravidelná strava chudá na vlákninu, nadbytek jídla, skládající se zejména z druhotně zpracovaného masa (např. uzeniny, paštiky, hamburgery, apod.) a také nedostatek pohybu.