800 213 213

Hormon štěstí a lásky oxytocin. Jak ho využít ve svůj prospěch?

Oxytocin, často označovaný jako hormon lásky a štěstí, je jedním z nejzajímavějších neurotransmiterů v lidském těle, který má vliv na širokou škálu sociálních a emocionálních funkcí. Tato malá, ale mocná chemikálie hraje rozhodující roli ve formování našich mezilidských vztahů od lásky přes přátelství až po mateřství a péči. Bez oxytocinu by neexistovala vřelost, náklonnost, empatie, štědrost ani samotné lidské vazby. Co přesně oxytocin je a jak s ním pracovat jsme pro vás sepsali v novém článku.

Fyzické projevy oxytocinu 

Oxytocin je produkován v hypotalamu, části mozku, která se podílí na řízení mnoha tělesných funkcí, včetně chování a emocí. Následně je uvolněn do krevního oběhu a cirkuluje po celém těle, kde ovlivňuje různé tkáně a orgány. Nejsilnější účinek má u žen na prsa a dělohu, ve kterých stimuluje svalové kontrakce během porodu a kojení.

V rámci fyzického kontaktu se dále ve velké míře projevuje v sociálních interakcích. Když někomu podáváme ruku nebo se objímáme, uvolňování oxytocinu způsobuje pocit blízkosti a důvěry mezi lidmi. Tento mechanismus je pravděpodobně důvodem, proč se cítíme lépe, když jsme v přítomnosti lidí, na kterých nám záleží, a proč jsou pro nás sociální vazby natolik důležité.

Oxytocin a mezilidské vztahy

Oxytocin je známý svou schopností posilovat vztahy mezi lidmi. Studie ukazují, že vyšší hladiny oxytocinu jsou spojeny s vyšší úrovní náklonnosti a intimity v partnerských vztazích. V mateřském vztahu posiluje pouto mezi matkou a dítětem, pocit vzájemné péče a ochrany. Oxytocin však není důležitý pouze pro romantické a rodinné vztahy. Klíčovou roli hraje také ve společenských interakcích a obchodních vztazích, kde budí pocit štědrosti, empatie, vřelosti nebo již zmíněné důvěry. 

Oxytocin versus spolupráce a produktivita

Vědecké studie naznačují, že vyšší hladiny oxytocinu jsou mimo jiné spojeny s vyšší mírou sociálního chování a ochotou spolupracovat s ostatními. Hormon podporuje větší otevřenost, důvěru a ochotu sdílet nápady a zkušenosti mezi členy týmu. Zároveň může snížit napětí a konflikty v pracovním prostředí, což umožňuje efektivnější komunikaci a spolupráci, která vede k lepší koordinaci, efektivnějšímu řešení problémů a výsledně k vyšší produktivitě.

Závěrem lze říci, že oxytocin je nepostradatelným prvkem v našem sociálním životě a mezilidských vztazích. Jeho schopnost posilovat důvěru, podporovat spolupráci a zvyšovat pocit blízkosti je klíčová pro naše psychické i fyzické zdraví. Porozumění jeho působení a vlivu nám může pomoci lépe porozumět našim mezilidským vztahům a zlepšit kvalitu našeho života.

5 základních informací o oxytocinu

1. Oxytocin je peptidický hormon složený z devíti aminokyselin. Pořadí aminokyselin v oxytocinu popsal v roce 1953 americký vědec Vincent du Vigneaud, který ho krátce nato připravil synteticky. Jeho práce byla v roce 1955 oceněna Nobelovou cenou za chemii. 

2. Oxytocin je produkován v hypotalamu odkud je dále transportován do hypofýzy a vylučován v mozkové základně. Jeho hladina se zvyšuje například při objímání. 

3. Oxytocin má pozitivní vliv na sociální funkce. Ovlivňuje sociální chování, emoce, utváření vzpomínek či pocit uznání.

4. Oxytocin pomáhá lidem při léčbě s poruchami autistického spektra, úzkostí a syndromem dráždivého tračníku.

5. Oxytocin může být jako lék předepsán k vyvolání porodu nebo zlepšení kontrakcí během něj a je pod lékařským dohledem využíván ke snížení poporodního krvácení či potratu.