800 213 213

Snížené platby za státní pojištěnce 30. srpna 2022

Zdravotní pojišťovny letošní rok zvládnou i se sníženými platbami za státní pojištěnce díky rezervám na fondech. Pro rok 2023 bude ale potřeba disciplína a odolání tlakům na zvyšování úhrad nad dohodnuté limity v rozmezí 4-5 %. Na ty už prostředky nejsou. Nemocnice proto budou muset v příštím roce také využít své zisky z minulých let.

„Je v pořádku, že se prosadil jasný valorizační mechanismus plateb za státní pojištěnce. Do systému to dodává prvek, který zlepší plánování a omezí ad-hoc změny, když platbu určovalo rozhodnutí vlády,“ říká Ladislav Friedrich, prezident Svazu zdravotních pojišťoven. „V prvních dvou letech – tedy 2022 a 2023 – bude částka za státního pojištěnce nižší než současná. Hospodaření tedy půjde do ztráty, která bude naposledy kompenzovaná z rezervních fondů. Pro rok 2023 platí, že bude vyrovnané hospodaření jen tehdy, pokud se dodrží navýšení úhrad do 5 %. Pokud by mělo být navyšování větší, pak budou muset do systému přitéct další peníze, aby ztrátu pokryly,“ dodává.

Rok 2023 zahájí zdravotní pojišťovny se státním příspěvkem o zhruba 70 Kč nižším, než je ten současný. Vzhledem k tomu, že část plateb pojistného nejspíš o něco vzroste v důsledku inflačního růstu mezd, může se tento vliv vyrovnat. Klíčem však je, aby zdravotně pojistné plány a úhradová vyhláška respektovaly dohodnuté maximální limity navyšování úhrad pro jednotlivé segmenty. Jde zejména o ty, u nichž se nepovedlo dojít k dohodě, tedy nemocnice akutní a následné péče, laboratoře a ambulantní specialisté.

„Úhrady pro rok 2023 by se neměly stát předmětem politického boje. Pro další roky by pak byla potřeba širší politická shoda, jakým způsobem bude systém financovat stále rostoucí náklady a také to, jakým způsobem tento nárůst omezit jen na nezbytnou míru. Pokud bereme státní platby jako zafixované, čeká nás tedy diskuse o možných úsporách, ale také o vyšší míře spoluúčasti pacientů či zvýšení sazeb pojistného,“ dodává Ladislav Friedrich. 

Pro zbývajících pět měsíců roku 2022 se platba za státní pojištěnce sníží ze současných 1 967 korun na 1 487 korun, to bude znamenat výpadek celkových příjmů o zhruba 14 miliard korun. V roce 2023 bude částka činit 1 900 korun. V dalších letech se bude platba měnit podle valorizačního mechanismu, který zohledňuje zejména inflaci a další ekonomické ukazatele.

Zdroj: Tisková zpráva SZP ČR; 30. srpen 2022