800 213 213

RBP v roce 2022 zaplatila za zdravotní péči svých pojištěnců 16 miliard korun 26. května 2023

Vyplývá to z auditované účetní závěrky renomované auditorské společnosti Mazars, kterou na konci dubna schválili členové dozorčí i správní rady RBP. Příjmy zdravotní pojišťovny v kalendářním roce 2022 dosáhly bezmála 16,522 miliard korun, což je přibližně půl procentní nárůst oproti plánovanému zdravotně pojistnému plánu, a to přesto, že v průběhu roku došlo ke snížení plateb státu za státní pojištěnce v průměru o 200 korun za každou osobu a měsíc.  

„Plánovaný hospodářský výsledek byl v konečné bilanci lepší téměř o 100 milionů korun, na čemž má nemalý podíl snížení nákladů. Přes plánovanou ztrátu se tak díky dobrému hospodaření RBP podařilo zmenšit očekávané saldo na 64 miliony korun,“ uvedl v reakci předseda správní rady Jan Solich.

V tomto kontextu dále konstatoval, že hospodaření zdravotní pojišťovny vedle snížení platby státu za státní pojištěnce ovlivnila i ukrajinská krize a doznívající důsledky pandemie COVID-19.  Na druhé straně se vedení RBP důsledným řízením nákladů na zdravotní péči a vyšším výběrem a kontrolami pojistného podařilo celkovou bilanci zvrátit. Na dlužném pojistném pojišťovna vyměřila 330 milionů korun a na penále dalších 217 milionů korun.

Správní rada se v rámci roční bilance zaměřila i na realizované veřejné zakázky, provozní hospodaření RBP, investice a na hodnocení zdravotních a preventivních programů včetně čerpání financí z fondu prevence v celkové výši 112 milionů korun. V neposlední řadě také projednala vyhodnocení specifických cílů a prémiových ukazatelů výkonného ředitele za rok 2022.

„Hlavní úlohou a cílem managementu RBP bylo v roce 2022 pokračovat v započatém projektu Strategie RBP 2030 se zaměřením na zkvalitňování stávajících služeb pro pojištěnce RBP a rozšiřování smluvní sítě poskytovatelů zdravotních služeb, v roce 2022 konkrétně o nejméně 1 tisíc nových subjektů. Na to úzce navazuje i digitalizace a rozvoj klientských služeb prostřednictvím aplikace my213, například zavedením elektronického podepisování smluv a dodatků. RBP rovněž aktivně pokračovala v modernizaci pobočkové sítě a zajistila relokaci a modernizaci 4 klientských pracovišť, přičemž současně vytvořila a zahájila provoz objednávkového systému pojištěnců v jednotlivých pobočkách,“ upřesnil předseda Solich.

RBP se v hodnoceném roce paralelně věnovala i rozvoji svých zdravotních programů. Mimo jiné vytvořila pilotní projekt eSenior213, jenž se zaměřuje na chronicky nemocné pojištěnce starší 65 let, kteří jsou pravidelnými pacienty interních, kardiologických nebo diabetologických ambulancí. V rámci tohoto projektu tito pojištěnci RBP nemusí chodit na pravidelné kontroly do ambulancí, ale navštíví je zdravotnický pracovník přímo v jejich sociálním prostředí, kde provede pomocí telemedicínského vybavení potřebná vyšetření.

„Posledním specifickým úkolem bylo posílení revizní činnosti implementací automatických kontrol vykázaných výkonů zdravotních služeb v podmínkách informačního systému RBP. Mohu zcela zodpovědně konstatovat, že všechny stanovené ukazatele byly splněny. Proto se správní rada po vyhodnocení specifických cílů a prémiových ukazatelů rozhodla a všemi přítomnými členy  schválila vyplacení mimořádné roční odměny výkonnému řediteli RBP ve výši 1,79 milionů korun. Současně ocenila výkon celého managementu i výsledky všech zaměstnanců a jejich zodpovědný přístup k zadaným úkolům,“ konstatoval Jan Solich, předseda správní rady RBP.

Správní rada na svém dubnovém zasedání rovněž vzala na vědomí informace o průběhu přípravy RBP na certifikaci ISO 9001. Systém řízení kvality procesů a služeb RBP dle ISO normy by měl být v této zdravotní pojišťovně zaveden v průběhu roku 2024.

Ivo Čelechovský Ivo Čelechovský tiskový mluvčí RBP