800 213 213

RBP se zapojila do projektu TeleMedPoint 18. října 2023

RBP, zdravotní pojišťovna zajišťuje pro své klienty celou řadu běžných i nadstandardních služeb. Jdeme naproti inovacím a novým trendům v medicíně, a proto často jako první nabízíme svým pojištěncům nové služby.

Jednou z těchto služeb je i podpora telemedicíny v rámci TeleMedPointů. Pojištěnci RBP, zdravotní pojišťovny tak mohou mít zajištěnu úhradu distanční péče lékařů, která není běžně hrazená z veřejného zdravotního pojištění, příspěvky na nadstandardní preventivní péči, zapůjčení přístrojů pro distanční monitoring a další podpůrné služby telemedicíny.

Příspěvek až do výše 1500 Kč

je možné čerpat na:

 • zdravotní vyšetření realizovaná na pracovišti TeleMedPointu,
 • zapůjčení přístrojů pro vzdálený monitoring tělesného stavu,
 • služby spojené se vzdáleným monitoringem tělesného stavu.

Co vše umíme svým pojištěncům zajistit distančně?

TeleMedPoint

 • vzdálená péče lékařů
 • vyhodnocování údajů ze vzdáleně provedených měření
 • distanční kontakt lékaře a pacienta
 • nadstandardní preventivní vyšetření a zdravotní služby, telemonitoring, telemedicína
 • Více na TeleMedPoint.cz

Lékař na telefonu 840 111 245

Nonstop poradenská a konzultační linka obsluhovaná erudovanými lékaři, která řeší dotazy týkající se zdraví, zdravotního stavu, nemocí a jejich příznaků, diagnostiky, prevence a léčby.

Aplikace my213

Webová a mobilní aplikace, která poskytuje informace o proplacené zdravotní péči, umožňuje podat žádost o příspěvek z preventivního a bonusového programu, vyhledat lékaře, sjednat cestovní pojištění nebo zabezpečeně komunikovat s RBP, zdravotní pojišťovnou. Více na my213.cz.

Virtuální pobočka

Zajišťuje videokonzultace s operátory kontaktního centra RBP. Více na virtualni.rbp213.cz.

Projektu TeleMedPoint se účastní:

 • Moravskoslezský kraj
 • Centrum telemedicínských služeb
 • RBP, zdravotní pojišťovna
 • Fakultní nemocnice Ostrava