800 213 213

RBP plně hradí neurorehabilitace dětí s mozkovou obrnou 28. května 2020

Ostrava (28. květen 2020) Zdravotní pojišťovna RBP jako první v České republice uzavřela smlouvu se Sanatorii Klimkovice na plně hrazené intenzivní neurorehabilitace dětí s dětskou mozkovou obrnou. Historicky první dva malí pojištěnci RBP zahájili svůj rehabilitační pobyt v Klimkovicích ve čtvrtek 28. 5. 2020.

 „Sanatoria Klimkovice jsou akreditovaným pracovištěm pro poskytování tohoto typu léčebné péče. Aby mohla od letošního roku realizovat i neurorehabilitace hrazené z veřejného zdravotního pojištění, požádala nás o schválení lůžek v kategorii odborného léčebného ústavu pro děti. Další podmínkou bylo schválení tzv. ošetřovacího dne s novým kódem intenzivní neurorehabilitace pro děti s DMO. Protože odborné studie prokázaly, že pro dosažení optimální výsledků jsou ideální dva čtyřtýdenní pobyty za rok, lůžka jsme jim schválili a dohodli jsme se i na cenových sazbách za ošetřovací den,“ uvedl ředitel  pro smluvní vztahy RBP Václav Janalík.

Procedury budou probíhat po dobu čtyř týdnů mimo nedělí až 4 hodiny denně, přičemž hlavní individuální cvičení s terapeutem potrvá 1,5 hodiny. Součástí léčebného programu budou i rehabilitace, ergoterapie, klinická logopedie a klinická psychologie.

Až dosud měly děti s touto diagnózou nárok pouze na standardní lázeňský pobyt jednou za dva roky. Měsíc trvající intenzivní neurorehabilitace pak hradili  jejich rodiče z vlastních prostředků. Podle typu programu a podle toho, zda měl pojištěnec nárok na lázeňský pobyt či nikoliv, se doplatky pohybovaly od 20 do 120 tisíc korun.

Ivo Čelechovský

tiskový mluvčí RBP

Neurorehabilitace Klimkovice

Ivo Čelechovský Ivo Čelechovský tiskový mluvčí RBP