800 213 213

RBP platí za zdravotní služby každý den skoro 50 milionů korun 17. května 2024

Zdravotní pojišťovna RBP bilancovala svoje loňské hospodářské výsledky. V roce 2023 vybrala na pojistném celkem 17,3 miliardy korun a výdaje na zdravotní služby poskytnuté pojištěncům RBP v hodnoceném období tvořily 17, 2mld. Kč, takže příjmy k jejich sanaci byly dostatečné. Celkovou bilanci hospodaření dále ovlivňovaly příděly do ostatních fondů zdravotní pojišťovny, zejména provozního, který slouží k financování každodenního provozu společnosti.

RBP hospodaří výhradně s vlastními finančními zdroji a neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti. Takový je závěr externího auditu mezinárodní společnosti poskytující auditorské a poradenské služby, která hospodaření zdravotní pojišťovny v loňském roce podrobně kontrolovala. S jejími výsledky byli v uplynulých dnech seznámeni členové výboru pro audit, dozorčí a správní rada RBP a rovněž Ministerstvo zdravotnictví ČR. 

„RBP má díky dlouhodobě konzervativní finanční a zdravotní politice úhrad a důslednému řízení procesů, které reagují na vývoj příjmů a nákladů , vytvořeny dostatečné rezervy zajišťující plnění svých standardních závazků vůči pojištěncům a poskytovatelům zdravotních služeb i v příštím období,“ říká výkonný ředitel RBP Antonín Klimša.

Z rozboru finanční kondice RBP v roce 2023 rovněž vyplynulo, jakou částku pojišťovna hradí každý den za svoje klienty poskytovatelům zdravotních služeb. 

„Jestliže výdaje vynaložené v roce 2023 na zdravotní služby poskytnuté pojištěncům RBP podělíme počtem kalendářních dnů roku, pak získáme doplňující informaci o hospodaření pojišťovny, které říkáme průměrný denní výdaj za zdravotní služby. Ten ve sledovaném účetním období roku 2023 činil  47,151 milionů korun“, objasňuje ředitel Klimša.

Celkové zůstatky zdravotní pojišťovny RBP pak na konci roku činily téměř 1,7 miliardy korun.

Ivo Čelechovský Ivo Čelechovský tiskový mluvčí RBP