800 213 213

Příručka pro pedagogy, jak komunikovat s dětmi o aktuálním dění

Příručka pro školy v době katastrofické události, kterou připravil Národní ústav duševního zdraví a MŠMT, je určena pro pedagogy základních a středních škol a jejím hlavním posláním je podpořit dětské duševní zdraví v kontextu současné krize. Publikované materiály pomáhají ve školních kolektivech otevírat aktuální citlivá témata. Současné nabízí i aktivity, které pedagogové mohou se svými žáky ve třídě podnikat.

Příručka obsahuje i souhrn tipů, jak taková témata směrem k dětem komunikovat, jak jim pomoci s obavami, se strachem nebo smutkem a nastiňuje možnosti, jak zvládat nevraživost směrem k ukrajinským, ruským a běloruským žákům a rovněž seznam krizových kontaktů psychické podpory.

https://www.edu.cz/methodology/prirucka-pro-skoly-ukrajina/