800 213 213

Žádost o informaci ze dne 29. 4. 2021

Žadatel, společnost OAKS Consulting s.r.o. požadoval údaje týkající se informací o léčbě chronické lymfocytární leukémie a lymfomu z plášťových buněk, a to ve specifikaci uvedené v žádosti. RBP poskytla požadované informace.

OAKSConsulting_VYK_CLLaMCL-lymfomyLeukemie_2016-2020.xlsx