800 213 213

Žádost o informaci ze dne 10.7.2023

Žadatel, společnost OAKS Consulting s.r.o., požadoval údaje týkající se poskytnutí dat o rehabilitačních výkonech, ošetřených pojištěncích a poskytovatelích za období 2019-2022, a to v detailech dále v žádosti specifikovaných. RBP poskytla požadované informace v anonymizované podobě.