800 213 213

Zdravotně pojistný plán

Činnost pojišťovny se řídí zdravotně pojistným plánem, který je vždy pro příslušný kalendářní rok, po schválení Správní radou RBP, Ministerstvem zdravotnictví, projednání ve Vládě ČR, schvalován Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

Adventní
kalendář