800 213 213

Zdravotně pojistný plán

Činnost pojišťovny se řídí zdravotně pojistným plánem, který je vždy pro příslušný kalendářní rok, po schválení Správní radou RBP, Ministerstvem zdravotnictví, projednání ve Vládě ČR, schvalován Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

Již v pátek 10.7. od 9:00 na Facebooku RBP

Téma týdne: Soutěžní speciál II. o permanentky do Zoo Ostrava

Přejít