800 213 213

Výroční zpráva

Pojišťovna vydává v souladu s platnými právními předpisy vždy za příslušný kalendářní rok výroční zprávu. Po schválení Správní radou RBP, Ministerstvem zdravotnictví ČR a po projednání ve Vládě ČR je schvalována Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydává  pojišťovna výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací, tato je vždy obsažena ve výroční zprávě za jednotlivé roky.

PÁTEK 2.10. od 9:00 na FB a IG RBP

Téma týdne: Noví pojištěnci RBP vítejte! Budeme soutěžit o roušky a desinfekční gely!

Přejít