800 213 213

Novinka v pojištění novorozenců u cizinců! 3. srpna 2021

Od 02.08.2021 dochází ke změně v pojištění novorozenců dle zákona o pobytu cizinců.

S účinnosti od 02.08.2021 jsou novorozené děti cizinců v ČR povinně pojištěny v systému veřejného zdravotního pojištění. Změna se týká dítěte, narozeného na území ČR, jehož matka má v okamžiku porodu povolení k dlouhodobému pobytu v ČR a jehož otec nemá trvalý pobyt. Dítě bude účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění ode dne narození do  konce kalendářního měsíce, ve kterém dítě dovrší 60 dní věku. Pro další pobyt dítěte je potřeba uzavřít soukromé zdravotní pojištění komplexní.

Zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník je povinen oznámit do 8 dnů od dne narození dítěte tuto skutečnost zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka případně otec  dítěte v den jeho narození. Nejsou-li rodiče zdravotně pojištěni, je nutné oznámení provést u Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky.

Výše pojistného činí za uvedené období dvojnásobek pojistného z minimální mzdy, v roce 2021 tato částka činí 4.104 Kč a je splatné nejpozději do konce měsíce, ve kterém dítě dovrší 60 dní věku.  

Vaše RBP