800 213 213

Magazín

RBP, zdravotní pojišťovna vydávala již od roku 1997 čtvrtletně svůj Zpravodaj. Od ledna 2019 vychází pod názvem Magazín. Jeho úkolem je seznamovat veřejnost s aktuálním děním  v RBP, zdravotní pojišťovně. Informuje o výhodách pojištění u RBP a způsobu jejich uplatňování, o právech a povinnostech pojištěnců, ale i o aktivitách, které pro ně RBP připravuje.

PÁTEK 24.9. (9-12 h) na FB RBP

Téma týdne: Virtuální pobočka RBP

Přejít