800 213 213

Profesionální fyziocvičení na webu RBP 20. září 2021

Zdravotní pojišťovna RBP ve spolupráci s renomovanými fyzioterapeuty pro Vás připravila názorného průvodce, který vám pomůže aktivně bojovat s pohybovými potížemi a bolestmi, případně jim preventivně do budoucna předcházet.

Profesionální videa jsou rozdělená do několika samostatných bloků a obsahují autoterapeutické cviky pro uvolnění svalů, kloubů páteře a periferních nervů. Jejich výběr jsme přizpůsobili potřebám našich pojištěnců, pracujících jak v těžkém průmyslu, tak i v provozech s fyzicky méně náročným výkonem. Nicméně jsme přesvědčeni, že si v rámci fyziocvičení svoje cviky určitě najdou i ostatní naši klienti bez rozdílu věku či pracovního zařazení.

https://www.rbp213.cz/cs/pojistenci/bonusy-a-prevence/fyziocviceni/a-1503/