800 213 213

Žádost o informaci ze dne 11.6.2023

Žadatel, DPrevence z.s., podal žádost o informace, ve které žádal o data týkající se počtu nárokovaných a proplacených RT-PCR Covid19 testů od společností MCE Mobile Clinic Experts s.r.o. a GenDetective s.r.o., a to po měsíci od 1.1.2021 do 31.12.2022. RBP poskytla data v přiloženém souboru.

data