800 213 213

Žádost o informaci ze dne 18.5.2023

Žadatelka se obrátila na RBP s žádostí o sdělení, diplomy jakých subjektů organizujících celoživotní vzdělávání jsou ze strany pojišťovny v roce 2023 pro účely bonifikace akceptovány, jaká jsou kritéria pro výběr těchto subjektů, jakým způsobem probíhá dohodovací řízení ve vztahu k bonifikaci celoživotního vzdělávání mezi pojišťovnou a takovým subjektem, a jakým způsobem je zařazení subjektu jako subjektu organizujícího celoživotního vzdělávání potvrzeno.

RBP žadatelce sdělila, že pro účely bonifikace vycházející z vyhlášky č. 315/2022 Sb. jsou akceptovány diplomy vydané Českou lékařskou komorou a Českou stomatologickou komorou. Co se týče podmínek získání diplomu celoživotního vzdělávání, tyto stanovuje Česká lékařská, resp. stomatologická, komora, nikoli zdravotní pojišťovna.