800 213 213

Žádost o informaci ze dne 5. 3. 2024

Žadatel žádal o sdělení, zda

1. RBP obdržela v posledních třech letech jakékoli peněžní plnění od konkrétní společnosti v žádosti uvedené, pokud ano, tak kdy a na základě jakého právního titulu taková pohledávka vznikla.

2. RBP eviduje v současnosti jakoukoli splatnou pohledávku za společností v žádosti uvedené, pokud ano, tak kdy a na základě jakého právního titulu taková pohledávka vznikla.

RBP sdělila, že předmětná společnost není vedena v registru RBP, zdravotní pojišťovny jako plátce pojistného, ani jako další případný subjekt ze smluvního vztahu. Na základě toho RBP neeviduje žádnou pohledávku.