800 213 213

Žádost o informaci ze dne 2. 3. 2024

Žadatel požadoval sdělení následujících informací:

1. Kolik pojištěnců s adresou místa pobytu (trvalého pobytu) Třinec měla zdravotní pojišťovna k 31. 12. 2023?

2. Kolik pojištěnců s adresou místa pobytu (trvalého pobytu) Třinec mělo v prosinci 2023 – v závislosti na kapitační platbě/registraci – svého praktického lékaře?

3. Kolik pojištěnců s adresou místa pobytu (trvalého pobytu) Třinec mělo v prosinci 2023 – v závislosti na kapitační platbě/registraci – svého dětského lékaře?

4. Kolik pojištěnců s adresou místa pobytu (trvalého pobytu) Třinec mělo v prosinci 2023 – v závislosti na kapitační platbě/registraci – svého zubního lékaře?

5. Kolik pojištěnců s adresou místa pobytu (trvalého pobytu) Třinec bez registrace u svého zubního lékaře využilo v roce 2023 zubní pohotovost?

RBP sdělila následující počty:

Ad 1) 2547

Ad 2) 1834

Ad 3) 582

Ad 4) 1932

Ad 5) 12