800 213 213

Žádost o informaci ze dne 10. 3. 2024

Žadatel žádal o informace týkající se počtu hospitalizovaných dětí do 6 let věku (s vyloučením novorozenců) bez doprovodu v roce 2020, 2021 a 2022.

RBP poskytla data.

Počty hospitalizací dětí.pdf