800 213 213

Žádost o informaci ze dne 28. 7. 2021

Žádost na dostupnost stomatologické péče, konkrétně na počet pojištěnců  RBP, kteří nejsou registrování u stomatologa. RBP uvedla, že k 30. 6.  2021 evidovala RBP celkem 160 477 pojištěnců bez registrace u  stomatologa. V tomto počtu jsou zahrnuti také novorozenci a děti ve věku  1 – 3 roky, které zpravidla registrováni u stomatologa nebývají.  Registrace pojištěnce stomatologem není doposud povinná.