800 213 213

Žádost o informaci ze dne 14.2.2023

Žadatel, společnost IQVIA Solutions a.s. požadoval údaje týkající se anonymizovaných dat o pacientské kohortě v rámci pojištěnců RBP, zdravotní pojišťovny definované léčbou přípravky z ATC skupin, a to ve specifikaci uvedené v žádosti. RBP poskytla požadované informace.