800 213 213

Žádost o informaci ze dne 26. 9. 2023

Žadatel žádal o poskytnutí informací, kolik je v České republice lidí s těžkým pracovním úrazem, s jakou délkou trvání, a v jakém věku tito lidé jsou.

RBP sdělila, že eviduje pracovní úrazy dle zákonné povinnosti o jejich hlášení (§ 45 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění), ale pouze v omezeném rozsahu, a proto není  schopna vyhovět požadavku na sdělení počtu těžkých pracovních úrazů, když není posoudit závažnost takového úrazu.