800 213 213

Žádost o informaci ze dne 25. 9. 2023

Žadatel, společnost Merck Sharp & Dohme s.r.o., požadoval údaje týkající se sdělení počtu uhrazených výkonů a počtu unikátních pojištěnců v žádosti specifikovaných výkonů, počtu uhrazených balení léčivých přípravků z ATC skupiny J07BM, a to v detailech dále v žádosti specifikovaných. RBP poskytla požadované informace.