800 213 213

Žádost o informaci ze dne 24. 10. 2023

Žadatel, Open Data Initiative z.s., požadoval údaje týkající se informací o počtu uhrazených balení léčivých přípravků s účinnými látkami warfarin, dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban, a dále údajů o poskytnuté péči pojištěncům, u kterých byla vykázána alespoň jedna z účinných látek, a to v detailech dále v žádosti specifikovaných. RBP poskytla požadované informace.