800 213 213

Žádost o informaci ze dne 18. 9. 2023

Žadatel, Open Data Initiative z.s., požadoval údaje týkající se informací o objemu uhrazených léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a potravin pro zvláštní lékařské účely, a to v detailech dále v žádosti specifikovaných. RBP poskytla požadované informace.