800 213 213

Žádost o informaci ze dne 23.3.2023

Žadatel požadoval údaje týkající se sdělení počtu všech uhrazených balení léčivých přípravků ze skupiny GLP1 agonistů a sdělení počtu součtu všech unikátních pojištěnců, kterým byly dotčené léčivé přípravky uhrazeny z veřejného zdravotního pojištění, a to v detailech dále v žádosti specifikovaných. RBP poskytla požadované informace.