800 213 213

Žádost o informaci ze dne 22.3.2023

Žadatel, společnost TriaMed s.r.o., požadoval údaje týkající se vykázaných výkonů v souvislosti s testováním novorozenců na SMA/SCID, a to v detailech dále v žádosti specifikovaných. RBP poskytla požadované informace.