800 213 213

Žádost o informaci ze dne 22. 8. 2023

Žadatel, Česká asociace pro psychoterapii, požadoval informace týkající se dat z bonusového programu Duševní pohoda za období 1.1. – 30.6.2023. Jednalo se o celkový počet podaných žádostí v členění dle věku a pohlaví, celkový počet proplacených žádostí a celkovou hodnotu proplacených žádostí v Kč. RBP poskytla požadovaná data v přiloženém souboru.

poskytnutá data