800 213 213

Žádost o informaci ze dne 21.8.2023

Žadatel, společnost Merck Sharp & Dohme s.r.o., požadoval údaje týkající se sdělení počtu uhrazených balení léčivých přípravků a počtu unikátních pojištěnců, kterým byl předepsán některý z léčivých přípravků uvedených v příloze této žádosti. RBP poskytla požadované informace.