800 213 213

Žádost o informaci ze dne 11.8.2023

Žadatel, Open Data Initiative z.s., požadoval údaje týkající se informací o počtu unikátních pojištěnců, u kterých byla v daném roce vykázána alespoň dvakrát diagnóza C50, a počtu unikátních pojištěnců, u kterých byla tato diagnóza vykázána spolu s některým z vyjmenovaných léčivých přípravků, a to v detailech dále v žádosti specifikovaných. RBP poskytla požadované informace.