800 213 213

Žádost o informaci ze dne 11.3.2023

Žadatel, Společnost pro bezlepkovou dietu z.s. požadoval údaje týkající se poskytnutí informací o výši vyplacených finančních prostředků pacientům s diagnózou celiakie v roce 2022 a o počtu individuálních žadatelů o tento příspěvek v roce 2022. RBP poskytla požadované informace.

Celiakie 2022