800 213 213

Žádost o informaci ze dne 16.2.2023

Žadatel, společnost OAKS Consulting s.r.o. požadoval údaje týkající se poskytnutí dat o úhradách zdravotních služeb poskytovatelům v odbornosti 925 – domácí péče, a to ve specifikaci uvedené v žádosti. RBP poskytla požadované informace.