800 213 213

Žádost o informaci ze dne 1.3.2023

Žadatel, společnost OAKS Consulting s.r.o. požadoval údaje týkající se poskytnutí dat o počtu unikátních pojištěnců, kterým byly vykázány výkony dle diagnóz a anonymizované údaje o pojištěncích, kterých byl uhrazen zvlášť účtovaný léčivý přípravek nebo léčivý přípravek hrazený prostřednictvím § 16 zákona č. 48/1997 Sb., a to ve specifikaci uvedené v žádosti. RBP poskytla požadované informace.