800 213 213

Žádost o informaci ze dne 15. 2. 2024

Žadatel požadoval informace o výši vyplacených finančních prostředků pacientům s diagnózou celiakie v roce 2023 a o počtu individuálních žadatelů o tento příspěvek v roce 2023.

RBP sdělila, že v roce 2023 uhradila pro tyto účely částku ve výši 2.701.605,- Kč, kdy eviduje 3.017 zpracovaných žádostí.